N'hi ha de diversos tipus, és de mal precisar, però caduquen segur. Malauradament me va passar i no podria introduir la goma perquè s'engrunava.

La pasta vulcanitzadora crec que té caducitat molt...