Sap molt de greu llegir això...
I mira que aquesta carretera la he fet vegades i vegades, i també a aquesta època de l'any, mai me la he trobat amb gel.
Important que ho pogueu explicar i que el...