Carai Ramon, per anar de Bellmunt al Riu de la Tordera has fet molta volta, no? X-: