Per entendre una mica més això dels GPX, WPT, TRK i tota mena de informació relacionada, recursos, etc. IMPRESCINDIBLE

GPX: the GPS Exchange Format

GPX 1.0 Developer's Manual (exemples d'us dels tags)