Codi BB

Explicació

El codi BB és un conjunt d'etiquetes basades en el llenguatge HTML del com pots estar ja familiaritzat. Et permeten agregar format als teus missatges de la mateixa manera que ho fa el TML, però té una sintaxi simple i mai trencarà el disseny de les pàgines que estiguis veient. La capacitat d'utilitzar el codi BB està configurat basat en cada fòrum per l'administrador, així que hauràs de revisar les regles del fòrum en publicar un nou missatge.

A continuació es mostra una llista de les etiquetes de codis BB que pots utilitzar per donar format als missatges.

Llista de codis BB

 1. Negreta / Itàlica / Subratllar
 2. Color
 3. Grandària
 4. Font (Tipus de lletra)
 5. Ressaltar
 6. Esquerra / Dreta / Centre
 7. Sagnar
 8. Enllaçat d'email
 9. Hiper enllaços URL
 10. Enllaçant temes
 11. Enllaçat de missatges
 12. Llistes amb gràfics / Llistes avançades
 13. Imatges
 14. Videos
 15. Codi
 16. Codi PHP
 17. Codi HTML
 18. Cita
 19. Detenir anàlisi de codi BB
 20. Arxiu adjunt
 21. HighLight
 22. Mp3 Player
 23. Text Ratllat
 24. Spoiler
Ús incorrecte de codi BB:
 • [url] www.example.com [/url] - No posis espais dins del codi en claudàtors i el text al que li estàs aplicant el codi.
 • [email]myname@domain.com[email] - els claudàtors finals han d'incloure una barra inclinada ([/email])

Negreta / Itàlica / Subratllar

Les etiquetes [b], [i] i [o] et permeten crear text que apareixerà en negreta, itàliques i subratllat.

  • [b]Valor[/b]
  • [i]Valor[/i]
  • [u]Valor[/u]
  Ús
  • [b]aquest text està en negreta[/b]
  • [i]aquest text està en itàliques[/i]
  • [u]aquest text està subratllat[/u]
  Exemple d'ús
  • aquest text està en negreta
  • aquest text està en itàliques
  • aquest text està subratllat
  Exemple de sortida

Color

L'etiqueta [color] et permet canviar el color del teu text.

 • [color=Opció]Valor[/color]
  Ús
 • [color=blue]aquest text és blau[/color]
  Exemple d'ús
 • aquest text és blau
  Exemple de sortida

Grandària

L'etiqueta [size] et permet canviar la grandària del teu text.

 • [size=Opció]Valor[/size]
  Ús
 • [size=+2]aquest text és dues vegades més gran que el normal[/size]
  Exemple d'ús
 • aquest text és dues vegades més gran que el normal
  Exemple de sortida

Font (Tipus de lletra)

L'etiqueta [font] et permet canviar el tipus de lletra del teu text.

 • [font=Opció]Valor[/font]
  Ús
 • [font=courier]aquest text està en el tipus de lletra courier[/font]
  Exemple d'ús
 • aquest text està en el tipus de lletra courier
  Exemple de sortida

Esquerra / Dreta / Centre

Les etiquetes [left], [right] i [center] et permeten canviar l'alineació del teu text.

  • [left]Valor[/left]
  • [center]Valor[/center]
  • [right]Valor[/right]
  Ús
  • [left]aquest text està alineat a l'esquerra[/left]
  • [center]aquest text està alineat al centre[/center]
  • [right]aquest text està alineat a la dreta[/right]
  Exemple d'ús
 • aquest text està alineat a l'esquerra
  aquest text està alineat al centre
  aquest text està alineat a la dreta
  Exemple de sortida

Sagnar

L'etiqueta [indent] et permet indentar text.

 • [indent]Valor[/indent]
  Ús
 • [indent]aquest text té sagnia[/indent]
  Exemple d'ús
 • aquest text té sagnia
  Exemple de sortida

Enllaçat d'email

L'etiqueta [email] et permet inserir un enllaç d'una adreça de correu electrònic. Pots incloure un paràmetre opcional per 'nomenar' el teu enllaç.

  • [email]Valor[/email]
  • [email=Opció]Valor[/email]
  Ús
  • [email]j.doe@example.com[/email]
  • [email=j.doe@example.com]Prem aquí per escriure'm[/email]
  Exemple d'ús
 • Exemple de sortida

Hiper enllaços URL

L'etiqueta [url] et permet enllaçar a altres llocs web o arxius. Pots incloure un paràmetre opcional per 'nomenar' l'enllaç.

  • [url]Valor[/url]
  • [url=Opció]Valor[/url]
  Ús
  • [url]https://rodem.cat[/url]
  • [url=https://rodem.cat]rodem.cat[/url]
  Exemple d'ús
 • Exemple de sortida

Enllaçant temes

L'etiqueta [thread] et permet enllaçar temes especificant l'ID del tema. Pots incloure un paràmetre opcional per 'nomenar' el teu enllaç.

  • [thread]ID del tema[/thread]
  • [thread=ID del tema]Valor[/thread]
  Ús
  • [thread]42918[/thread]
  • [thread=42918]Prem aquí![/thread]
  (Nota: el threadid/postid és solament un exemple i no pot enllaçar a un tema/missatge.)
  Exemple d'ús
 • Exemple de sortida

Enllaçat de missatges

L'etiqueta [post] et permet enllaçar a missatges especificant l'ANEU del missatge. Pots incloure un paràmetre opcional per 'nomenar' el teu enllaç.

Llistes amb gràfics

L'etiqueta [list] et permet crear llistes simples, o amb punts sense especificar una opció. Dins de la porció del valor, cada nota és denotada per l'etiqueta [].

 • [list]Valor[/list]
  Ús
 • [list]
  [*]llistar article 1
  [*]llistar article 2
  [/list]
  Exemple d'ús
  • llistar article 1
  • llistar article 2
  Exemple de sortida

Llistes avançades

L'etiqueta [list] et permet crear llistes avançades especificant una opció. L'opció ha de tenir una opció de '1' (per a llistes enumerades) o 'A' (per a una llista ordenada alfabèticament per lletres majúscules) o 'a' (per a una llista ordenada alfabèticament per minúscules) o 'I' (per a una llista ordenada amb nombres romans en majúscules) o 'i' (per a una llista ordenada amb nombres romans en minúscules).

 • [list=Opció]Valor[/list]
  Ús
 • [list=1]
  [*]llistar article 1
  [*]llistar article 2
  [/list]

  [list=A]
  [*]llistar article 1
  [*]llistar article 2
  [/list]

  [list=a]
  [*]llistar article 1
  [*]llistar article 2
  [/list]
  Exemple d'ús
  1. llistar article 1
  2. llistar article 2
  1. llistar article 1
  2. llistar article 2
  1. llistar article 1
  2. llistar article 2
  Exemple de sortida

Imatges

L'etiqueta [img] et permet incloure imatges dins dels teus temes. També pots combinar aquesta etiqueta amb l'etiqueta [url] per fer enllaços amb imatges.

 • [img]Valor[/img]
  Ús
  • [img]https://rodem.cat/images/statusicon/forum_new-48.png[/img] (No vinculat)
  • [url=http://www.example.com] [img]https://rodem.cat/images/statusicon/forum_new-48.png[/img] [/url] (Enllaçat)
  Exemple d'ús
  • (No vinculat)
  • (Enllaçat)
  Exemple de sortida

Videos

L'etiqueta [video] et permet inserir vídeos de diversos serveis de vídeo dins dels teus missatges.

 • [video]Valor[/video]
  Ús
  • [video=youtube;eOUq4Z6R7xI]http://www.youtube.com/watch?v=eOUq4Z6R7xI[/video]
  Exemple d'ús
  Exemple de sortida

Codi

L'etiqueta [code] canvia a un ample fix la lletra (monoespaciat) i preserva tot els espais.

 • [code]Valor[/code]
  Ús
 • [code]
  <script type="text/javascript">
  <!--
      alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  [/code]
  Exemple d'ús
 • Codi:
  <script type="text/javascript">
  <!--
  	alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  Exemple de sortida

Codi PHP

L'etiqueta [php] exerceix la mateixa acció que l'etiqueta [code], però també afegeix ressaltat de sintaxi per al codi PHP. Encara que ha estat dissenyat per PHP, pot ressaltar correctament altres llenguatges de programació com a C++ o HTML.

 • [php]Valor[/php]
  Ús
 • [php]
  $myvar = 'Hello World!';
  for ($i = 0; \$i < 10; \$i++)
  {
      echo $myvar . "\n";
  }
  [/php]
  Exemple d'ús
 • Codi PHP:
  $myvar 'Hello World!';
  for (
  $i 0$i 10$i++)
  {
      echo 
  $myvar "\n";

  Exemple de sortida

Codi HTML

L'etiqueta [html] et permet ressaltat de sintaxi per al codi HTML.

 • [html]Valor[/html]
  Ús
 • [html]
  <img src="image.gif" alt="image" />
  <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
  [/html]
  Exemple d'ús
 • Codi HTML:
  <img src="image.gif" alt="image" />
  <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
  Exemple de sortida

Cita

L'etiqueta [quote] et permet citar text que pertany a algú més.

  • [quote]Cita[/quote]
  • [quote=Nom usuari ]Valor[/quote]
  Ús
  • [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe;14353]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  Exemple d'ús
  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Cita Iniciat per John Doe
   Lorem ipsum dolor sit amet
  • Cita Iniciat per John Doe Veure missatge
   Lorem ipsum dolor sit amet
  Exemple de sortida

Ressaltar

L'etiqueta [highlight] et permet donar èmfasi al teu text.

 • Ús
  [highlight]Valor[/highlight]
 • Exemple d'ús
  [highlight]aquest text està ressaltat[/highlight]
 • Exemple de sortida
  aquest text està ressaltat

Detenir anàlisi de codi BB

L'etiqueta [noparse] et permet detenir l'anàlisi del codi BB.

 • [noparse][b]Valor[/b][/noparse]
  Ús
 • [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
  Exemple d'ús
 • [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]
  Exemple de sortida

Arxiu adjunt

L'etiqueta [attach] et permet mostrar un arxiu adjunt en el teu missatge i no en la part inferior. Solament mostrarà arxius adjunts que pertanyen al missatge en el qual això sigui utilitzat.

 • [attach]ID d'arxiu adjunt[/attach]
  Ús
 • [attach]12345[/attach]
  Exemple d'ús
 • Exemple de sortida

HighLight

Subratllar en groc

 • [HL]Valor[/HL]
  Ús
 • [HL]Panotxa[/HL]
  Exemple d'ús
 • Panotxa
  Exemple de sortida

Mp3 Player

http://amblas.com/cmtc2/forum/

 • [Mp3]Valor[/Mp3]
  Ús
 • [mp3]http://...mp3[/mp3]
  Exemple d'ús
 • Exemple de sortida

Text Ratllat

Ratllar text

 • [R]Valor[/R]
  Ús
 • [R]Panotxa[/R]
  Exemple d'ús
 • Panotxa
  Exemple de sortida

Spoiler

Permet amagar text o imatges.

 • [Spoiler]Valor[/Spoiler]
  Ús
 • [Spoiler]Pastanaga[/Spoiler]
  Exemple d'ús
 • Spoiler: 
  Pastanaga
  Exemple de sortida