Rome2rio, amb seu a Melbourne, Austràlia, està organitzant la informació de transport del món.
Ofereixen un motor de cerca de viatges multimodal porta a porta que retorna itineraris per avió, tren, autobús, ferry, transport públic i les opcions de conducció cap i des de qualsevol ubicació.

Un exemple, de Vic a Kaunas, com anar-hi ?... i el resultat: