En la Web de la Generalitat de Catalunya podem trobar els mapes comarcals en format PDF.

MAPES COMARCALS PDF