Col·leció de 9 mapes a escala 1:2500 centrats a VicTota la zona:

Petita mostra a 100% de definició:
Link